در حال نمایش 9 نتیجه

دستگاه شستشوی پرتابل کارچر مدل OC 3 Pet Box

فشار کاری (bar/MPa) : متوسط دبی خروجی آب حداکثر ۲ لیتر در دقیقه زمان کارکرد با هر بار شارژ ۱۵

کارواش خانگی کارچر مدل K2 Compact

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰/۵۰-۶۰ ولت/ هرتز فشار حداکثر ۱۱۰ بار دبی خروجی آب حداکثر ۳۶۰ لیتر در ساعت راندمان کاری ۲۰ مترمربع

کارواش خانگی کارچر مدل K3 EU

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ / ۵۰-۶۰ ولت/ هرتز فشار حداکثر ۱۲۰ بار دبی خروجی آب حداکثر ۳۸۰ لیتر در ساعت راندمان کاری

کارواش خانگی کارچر مدل K4 Compact

میزان فشار حداکثر ۱۳۰ بار دبی خروجی آب ۴۲۰ لیتر در ساعت راندمان کاری ۳۰ مترمربع در ساعت دمای ورودی

کارواش خانگی کارچر مدل K4 EU

فشار ۱۳۰ بار دبی خروجی آب ۴۲۰ لیتر در ساعت حداکثر دمای آب ورودی حداکثر ۴۰ درجه سانتی‌گراد ولتاژ ۲۳۰/۵۰

کارواش خانگی کارچر مدل K5 Compact

ولتاژ ۲۳۰ / ۵۰ ولت/ هرتز میزان فشار ۱۴۵ بار دبی خروجی آب حداکثر ۵۰۰ لیتر در ساعت راندمان کاری

کارواش خانگی کارچر مدل K5 EU

ولتاژ ۲۳۰/۵۰ ولت/ هرتز فشار حداکثر ۱۴۵ دبی خروجی آب حداکثر ۵۰۰ لیتر در ساعت راندمان کاری ۴۰ مترمربع در

کارواش خانگی کارچر مدل K5 Full Control

ولتاژ ۲۳۰/۵۰ ولت/ هرتز فشار حداکثر ۱۴۵ بار خروجی آب حداکثر ۵۰۰ لیتر در ساعت راندمان کاری ۴۰ مترمربع در

کارواش شارژی کرشر مدل KHB 6

فشار حداکثر ۲۴ بار میزان فشار متوسط دبی خروجی آب حداکثر ۲۰۰ لیتر در ساعت نوع باتری لیتیوم یونی ولتاژ